עמוד הבית » בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס

אפוטרופוס הוא אדם הלוקח חסות על אדם אחר: נזקק שאינו יכול לקבל החלטות בכוחות עצמו. מינוי אפוטרופוס הינו הליך המעוגן בחוק ומחייב את הממונה לתפקיד, לדאוג לכול צרכיו הפיזיים והנפשיים של אותו אדם, הנקרא גם חסוי, ואף לקבל החלטות חשובות בענייניו ובניהול נכסיו.

למי ממונה אפוטרופוס?

בין המוגדרים כחסויים על פי חוק נכללים: קטינים טרם גיל בגרותם שהוריהם לא נמצאים איתם, אנשים בעלי נכות פיזית, תשושי נפש (חולי אלצהיימר, דמנציה ומחלות דמנטיות נוספות) או מי שסובל מלקות נפשית.

בנוסף, קשישים הנמצאים במצב סיעודי ובאובדן יכולת בריאותית לתפקוד עצמי ולהתנהלות מול הרשויות או קשישים שאינם יכולים לדאוג לענייניהם מאחר והם סובלים מדמנציה ואבדן כישורים שכליים. מצבם של כל האנשים הללו מתיר בקשה למנות מי שידאג להם וייטפל בענייניהם השוטפים.

בקשה למינוי אפוטרופוס – כיצד מוגשת הבקשה?

הבקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת בכתב לבית המשפט לענייני משפחה, בצירוף חווות הדעת רפואיות של פסיכיאטר או פסיכוגריאטר המעידות על הצורך במינוי אפוטרופוס. במקרה שמעורבת בטיפול בחסוי גם עובדת סוציאליות, רצוי לצרף גם חוות דעת מטעמה שתתייחס למצב החסוי , תפקודו ואף תתייחס למבקש להתמנות כאפוטרופוס לחסוי.

בדרך כלל החסוי אינו מסוגל להגיש את הבקשה, והיא מוגשת לרוב באמצעות בן זוגו או קרוב משפחה אחר. במקרה של אדם ערירי, הבקשה מוגשת על ידי היועץ המשפטי לממשלה. הבקשה צריכה להיות נתמכת בתצהיר של המבקש, שנחתמת לפני עו"ד ואליה צריכים להיות מצורפים תצהירי הסכמה של בני משפחתו הקרובים, כגון בן זוגו בנים ובנות של החסוי, שנותנים הסכמתם למינוי.

את הבקשה ניתן להגיש על גבי טופס בקשה למינוי אפוטרופוס המצוי במזכירויות בתי המשפט לענייני משפחה.

מי יכול לשמש כאפוטרופוס?

המבקש להתמנות הוא לרוב קרוב משפחה: בן זוג, בן או בת, אח, אחות. קיימת עדיפות שבן משפחה יהיה האפוטרופוס בשל הקרבה וההיכרות האישית עם החסוי, דבר המקל במקצת על הסתגלות ביחסי האפוטרופסות בין השניים.

במקרה בו בית המשפט חושש מקיום ניגוד אינטרסים בין אותו קרוב לחסוי ורואה בזה סיכון טובתו של החסוי – רשאי הוא למנות אדם אחר אפילו אדם שאינו קרוב משפחה.

כל אפוטרופוס הממונה על ידי בית המשפט כפוף ונתון לביקורת של האפוטרופוס הכללי. עליו להגיש אחת לשנה דו"ח ובו פירוט כל הפעולות שנעשו במהלך השנה כולל כל הכספים שקיבל החסוי וכל הכספים שהוציא האפוטרופוס במהלך השנה. בדרך זו האפוטרופוס הכללי מפקח על פעילות האפוטרופוס הממונה ועל תפקודו.

סמכות האפוטרופוס

מינוי האפוטרופוס יכול להיות מינוי על רכושו של החסוי או על גופו, או על שניהם יחד, הכול בהתאם לנסיבות. המינוי יכול להיות זמני או קבוע.

במקרים של דחיפות וצורך מיידי, מוגשת בקשה דחופה וניתן מינוי אפוטרופוס זמני עד לבדיקה מעמיקה יותר של הבקשה ורק לאחריה ניתן מינוי קבוע. לעיתים, כאשר ידוע שמדובר בתקופה חולפת שבסופה יהיה כשיר החסוי לדאוג לצרכיו המינוי יהיה מינוי זמני. כל זאת בהתאם לשיקולי בית המשפט ולנסיבות המובאות בפניו.

תפקידו של האפוטרופוס לדאוג לרכושו של החסוי ולניהול נכסיו – לשמור על הנכסים הקיימים, במידת הצורך להשכיר או למכור באם מדובר בטובתו של החסוי.

לדאוג לטיפול רפואי ולהחליט החלטות רפואיות הקשורות בטיפול בחסוי כולל מתן הסכמה לניתוחים ופרוצדורות רפואיות ועליו להתלוות לכל הבדיקות הרפואיות, לדאוג לקיום מרשמים תרופתיים ולהיות במעקב אחר סימפטומים המחייבים בדיקה חוזרת של רופא.

חובתו של האפוטרופוס לדאוג לדוח לבני המשפחה על מצבו הבריאותי והנכסי, ואף לאפשר לו לשמור על קשר איתם. עליו לטפל בניירת ובהסדרים מול הרשויות המקומיות – לבצע את כל התשלומים השוטפים והפעולות הבירוקרטיות הנדרשות.

האם כל קשיש זקוק לאפוטרופוס?

מצב של מינוי האפוטרופוס אינו מצב אידיאלי. מדובר בשלילת זכויותיו היסודיות של האדם, וכן בצורך לשמור על פרטיותו ולחתום על החלטותיו. הכפיפות לאדם אחר לא תמיד הולמת את הרצונות האמיתיים, ולכן כדאי לאפשר לפרט למצות את כל זכויותיו האישיות בכוחות עצמו ורק באין ברירה להגיש בקשה.

ישנם מבוגרים רבים שלמרות גילם ותיוגם בחברה עדיין יכולים לקבל החלטות בכל מה שקשור לעניינם ואינם נזקקים לאדם אחר שייטפל בענייניהם. במידה ותהיה הוכחה עובדתית שאכן החסוי נזקק למישהו שידאג לו, הדבר ייחשב כזכות שנועדה להגן עליו.

כותבת המאמר: עו"ד איריס ירון אונגר, ממשרד ידין ירון, איריס ירון-אונגר ושות' , עורכי דין


  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715434

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר